ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 134) 08 พ.ค. 66
ประกาศ รับสมัครพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 103) 24 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน (อ่าน 206) 11 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 232) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 (อ่าน 45) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 (อ่าน 48) 16 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 342) 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดโรงเรียน (อ่าน 216) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 233) 22 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 1 (อ่าน 231) 17 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงพื้นลานโดม (อ่าน 190) 17 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาดชาย (อ่าน 198) 15 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 249) 08 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดโรงเรียน (อ่าน 286) 22 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานวิชาการ (อ่าน 323) 08 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติ (อ่าน 321) 07 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานวิชาการ (อ่าน 323) 05 พ.ย. 65
ปรกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดโรงเรียน (อ่าน 300) 03 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับารคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูต่างชาติ (อ่าน 318) 03 พ.ย. 65
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานวิชาการ (อ่าน 339) 21 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและครต่างชาติ (อ่าน 319) 21 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 323) 07 ต.ค. 65
งานส่งเสริมผู้นำประชาธิปไตย นำนักเรียนแกนนำเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลฯ (อ่าน 344) 27 ก.ย. 65
นายอรุณรัตน์ รัตนเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทอง กระโดดค้ำชาย (อ่าน 329) 25 ก.ย. 65
รางวัลการแข่งขันศิลปะ ระดับประเทศ (อ่าน 357) 25 ก.ย. 65
ผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (อ่าน 329) 25 ก.ย. 65
การรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น (อ่าน 351) 01 ส.ค. 65