ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจวรรณ แสงทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,23:00  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานเรื่อง การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2565,21:36  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัมพร ชุนถนอม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,19:37  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..